JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Plànol interactiu

Datos de mapas
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional
Datos de mapasDatos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional
 • Operacions
  • Cerca adreça
  • On sóc?
  • Neteja plànol
 • Plànol interactiu
  • Punts d'interès
  • Capes mobilitat
   • Zona Vianants
   • Zones vianalitzades
   • Passeig marítim
   • Portes d'accés
   • Via verda
   • Xarxa bici
   • Aparcament bicis
   • Bus urbà – Línia 1
   • Bus urbà – Línia 2
   • Bus urbà – Línia 22
   • Estació d'autobusos
   • Bus Interurba - Pla de Manlleu-Vendrell
   • Bus Interurba - Vilafranca-Vendrell-Tarragona
   • Bus Interurba - Vilanova-Vendrell
   • Parades tren
   • Parades taxi
   • Z. aparcament
   • Ap. rotació
   • Ap. mobilitat reduïda
   • Ap. camions/rem.
   • Càrr-descàrrega
Podeu desplaçar el plànol amb el ratolí i acostar- vos i allunyar- vos amb la roda del ratolí o amb els botons de + i -.
podeu mostrar i amagar capes fent click sobre la llegenda que els hi correspon. Al plànol se us mostraran detalls de cada element
Per a proposar aportacions - actualitzacions del plànol: planol-gis@elvendrell.net